Knjižnica Matulji


Ogranak Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija

Trg maršala Tita 11
51211 Matulji
tel.: 051 277 595

Voditeljica: 

Rosana Zuljani, dipl. knjižničarka
e-mail: rosana@gk-opatija.hr

Djelatnica:

Jelena Višnjić, dipl. knjižničarka
e-mail: jvisnjic@gk-opatija.hr

Radno vrijeme za korisnike:

Pon, uto, sri, pet: 8.00 - 20.00 sati
čet: 8.00 - 18,00 / 19.00 - 20.00 sati
1. subota u mjesecu: 8.00 - 13.00 sati

 


Dnevni odmor
11.00 - 11.30 sati
17.00 - 17.30 sati

Statistički pokazatelji

Prostor: 95 m2
Knjižni fond: 20787 svezaka
Broj učlanjenih korisnika: 1 056 (627 odraslih i 429 djece)
Broj računala: 3 (2 za korisnike, 1 za djelatnika)
Broj pristupnih mjesta za internet: (2 za korisnike, 1 za djelatnika)

Povijest knjižnice

Pretečom knjižnične djelatnosti na matuljskom području može se smatrati Hrvatska čitaonica osnovana u Mihotićima 1891. godine. Knjižnica u Matuljima je osnovana 1969. godine kao ogranak Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“. Od osnutka se nalazi  u zgradi Poglavarstva Općine Matulji. Nakon promjene administrativnih granica 1993. godine osnivačka prava nad Knjižnicom preuzima novoosnovana Općina Matulji na temelju ugovora o povjeravanju djelatnosti čime je sačuvan kontinuitet stručnog rada u sastavu opatijske knjižnice.