Posudba elektroničkih knjiga

Dragi korisnici,

s obzirom na to da smo trenutno u nemogućnosti pružati vam redovne usluge Knjižnice, omogućili smo novu uslugu – posudbu elektroničkih knjiga.

Elektroničke knjige posuđuju se putem aplikacije ZakiBook te preko mrežnog kataloga Knjižnice.

 

 

UVJETI POSUDBE E-KNJIGE

Aplikacija ZaKi Book spremna je za slobodno preuzimanje u Google Play Storeu (Android uređaji), Microsoft Storeu (Windows 10) i App Storeu (iOS).

Svoj PIN, ukoliko ga nemate, moguće je dobiti javljanjem na mail pin@gk-opatija.hr. U mailu je potrebno navesti ime i prezime, broj članske iskaznice i adresu prebivališta. PIN će biti uručen najkasnije sljedećeg radnog dana.

Član ima pravo posuditi najviše dva naslova e-knjige odjednom, tri naslova unutar jednog kalendarskog mjeseca, koje može istovremeno koristiti na četiri uređaja.

Rok posudbe e-knjige je na 30 dana, bez mogućnosti prooduženja i rezervacije, nakon čega se e-knjiga automatski razdužuje.

 

 

Osnovni koraci i pravila korištenja:

- aplikacija ZaKi Book za korištenje e-knjige može se besplatno preuzeti na platformama Google Play (za Android), App Store (za iOS) i Microsoft Store (Windows 10)

- u aplikaciju se ulazi brojem članske iskaznice i PIN-om (dobiva se upitom na mail pin@gk-opatija.hr)

- preko aplikacije možete pretražiti naslove, zadužiti i razdužiti knjigu, povećavati i smanjivati slova

- zbog ograničenog broja licenci moguće je posuditi dvije knjige odjednom, a tri naslova mjesečno

- aplikacija se može koristiti na 4 uređaja istovremeno

- rok posudbe e-knjige je 30 dana – ne morate poduzimati dodatne radnje nego program jednostavno „povuče“ knjigu i više je nema u vašoj aplikaciji bez dodatnih troškova odnosno zakasnine

 

UPUTE ZA ANDROID

ZaKi Book aplikacija dostupna je za instalaciju preko mrežne trgovine Google Play. Pritiskom na opciju „Instaliraj“ započinje preuzimanje aplikacije i instalacija.

Prilikom pokretanja aplikacije otvara se ekran za prijavu. Član se prijavljuje putem broja iskaznice i PIN-a koji može dobiti upitom na mail pin@gk-opatija.hr.

Pritiskom na opciju „Prijava“ član ulazi u aplikaciju.

Otvara se ekran Zaduženja. Ako je posudba e-knjige ostvarena putem mrežnog kataloga (https://opatija.zaki.com.hr/), a knjige nisu odmah vidljive, potrebno je pritisnuti znak za osvježavanje ↻.

Posudba e-knjiga putem aplikacije ostvaruje se preko Tražilice u donjem meniju.

Za posudbu željenog naslova dovoljno je pritisnuti opciju „Posudba“ te u sljedećem prozoru istu potvrditi ponovnim pritiskom opcije „Posudba“.

Ako je posudba ostvarena, aplikacija ispisuje poruku „Uspješno ste posudili e-knjigu“.

Povratkom na Zaduženja u donjem meniju pojavit će se posuđeni naslovi. Ako knjige nisu odmah vidljive, potrebno je pritisnuti znak za osvježavanje ↻.

Knjiga se otvara pritiskom na naslovnicu.
E-knjiga posuđuje se na rok od 30 dana, bez mogućnosti produženja i rezervacija.

Član ima pravo posuditi 2 naslova odjednom, odnosno maksimalno 3 naslova unutar jednog kalendarskog mjeseca.
 

Povrat prije isteka roka od 30 dana vrši se pritiskom na opciju „Povrat“.

 U slučaju svih dilema i pitanja oko e-knjige s knjižničnog aspekta (dostupnost naslova, status posudbe i sl.) javite se na mail eknjiga@gk-opatija.hr.