Knjižnica Matulji

Obavještavamo sve korisnike da će se od 13. do 19. lipnja 2016. godine u Knjižnici Matulji odvijati revizija knjižnične građe.

U tom će razdoblju knjižnica i čitaonica biti zatvorene za sve korisnike, a moguć će biti jedino povrat posuđenih knjiga prema ljetnom radnom vremenu.
Knjižnica Matulji korisnicima ponovno otvara svoja vrata 20. lipnja 2016. godine.

Ljetno radno vrijeme Knjižnice Matulji (od 13.6.2016. do početka rujna 2016.):

Ponedjeljkom, srijedom i petkom 8-14 h

utorkom i četvrtkom 14-20 h

1. subota u mjesecu 8-13 h