Knjižnica Matulji


Ogranak Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija

Kastavska 4
51211 Matulji

tel.: 051 277 595

e-mail: knjiznica.matulji@gk-opatija.hr

 

Voditeljica

Jelena Višnjić, dipl. knjižničarka (e-mail:jvisnjic@gk-opatija.hr)

 

Radno vrijeme za korisnike:

Ponedjeljak -  petak - 8.00 - 20.00 sati

1. i 3. subota u mjesecu: 8.00 - 13.00 sati

Dnevni odmor

11.00 - 11.30 sati
17.00 - 17.30 sati

 

Ljetno radno vrijeme za korisnike:

Ponedjeljak, srijeda,petak - 8.00-14.00 sati

Utorak, četvrtak - 14.00-20.00 sati 

1. i 3. subota u mjesecu: 8.00-13.00 sati

Dnevni odmor

11.00 - 11.30 sati
17.00 - 17.30 sati

Statistički pokazatelji

Prostor: 70 m2
Knjižni fond: 20787 svezaka
Broj učlanjenih korisnika: 1 056 (627 odraslih i 429 djece)
Broj računala: 3 (1 za korisnike, 2 za djelatnika)
Broj pristupnih mjesta za internet: (1 za korisnike, 2 za djelatnika)

Povijest knjižnice

Pretečom knjižnične djelatnosti na matuljskom području može se smatrati Hrvatska čitaonica osnovana u Mihotićima 1891. godine. Knjižnica u Matuljima je osnovana 1969. godine kao ogranak Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“. Od osnutka se nalazi  u zgradi Općine Matulji, do preseljenja na adresu Kastavska 4 2019. godine. Nakon promjene administrativnih granica 1993. godine osnivačka prava nad Knjižnicom preuzima novoosnovana Općina Matulji na temelju ugovora o povjeravanju djelatnosti čime je sačuvan kontinuitet stručnog rada u sastavu opatijske knjižnice.