PriČAonica u Knjižnici Mošćenička Draga

Pri-ČA-onica u Knjižnici Mošćenička Draga!

Draga djeco,

dođite u utorak, 29. ožujka 2022., u 17:30 sati na pri-ČA-onicu u Knjižnicu Mošćenička Draga! 

Pričaonica je namijenjena djeci od 1. do 3. razreda osnovne škole.

Prijave na broj telefona: (051) 737-901 ili na e-adresu: knjiznica.mdraga@gk-opatija.hr