FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 

 

financijski-plan-2021-22-23-.doc

GKC-Opatija-izvjestaj-I-XII-2020.xls

BILJESKE-uz-godisnja-fin.izvjesca.doc

 IZVRSENJE-2019.doc  

BILJESKE-uz-godisnja-fin.izvjesca.doc   

GKC-IZVJESTAJ-I-XII-2019.xls      

Financijski-plan-za-2020.godinu-s-projekcijom-za-2021.-2022.godinu

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018.

Bilješke uz Bilancu na dan 31.12.2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje:
1. siječanj 2018. - 31. prosinac 2018.

Knjižnica prijedlog plana za 2019.- 2021. godinu

Izvještaji

Knjižnica ZR 2016

Financijski izvještaj 2015

Financijski izvještaj 2014

Bilješke uz Bilancu na dan 31.12.2017.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017.

Knjiž bilješke bilanca 2016

Knjiž bilješke prihod rashod 2016

Knjiž bilješke bilanca 2015

Knjiž bilješke prihod rashod 2015

Knjiž bilješke bilanca 2014

Knjiž bilješke prihod rashod 2014

 

NABAVA

Plan nabave 2019.

Plan nabave 2018.

Plan nabave knjižnica 2017.

Plan nabave knjižnica 2016.

Plan nabave knjižnica 2015

Izjava čl. 13 ZJN čelnik sukob

Izjava o postojanju sukoba interesa

 

PRAVILNICI, STATUTI

Pravilnik o radu

Pravilnik o arhivskoj građi

Procedura zaprimanja

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

 PROCEDURA_sluzbena_putovanja.pdf  

 PROCEDURA_blagajnicko_poslovanje.pdf

 PRAVILNIK_koristenje_vlastitih_prihoda.pdf

       

 

 

STATUT 

 statut_2019.doc

 

 

OSTALO

Upravno vijeće_zapisnik_105

Zapisnik-UV-26-_veljace-2020.docx

Izjava-o-pristupacnosti.pdf

 

Zaštita osobnih podataka

Informacije o zaštiti osobnih podataka možete dobiti uvidom u Pravila privatnosti Gradske knjižnice i čitaonice ''Viktor Car Emin'' Opatija. Gradska knjižnica Opatija je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka s kojim možete stupiti u kontakt na sljedeći način:

Telefon: 051 323 605

Email: zastita-podataka@gk-opatija.hr

 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“ Opatija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Sukladno 18. stavak 1 Zakona o pravu na pristup informacijama, Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija.

Obrazac_Zahtjev za pristup informacijama

Sukladno čl. 27 Zakona o pravu na pristup informacijama, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacija.

Obrazac_Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Službenica za informiranje:

Ana Miočić, dipl. oec
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Knjižnice, i to putem pošte s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama" na adresu Nikole Tesle 2, Opatija 51410 ili putem elektroničke pošte – ana.miocic@gk-opatija.hr te usmeno na broj telefona 051 718 690.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu 
 
Godišnje izvješće za 2018. godinu (.pdf)

Godišnje izvješće (.pdf)

Godišnje izvješće (.csv)

 Godisnje_izvjesce_2019.pdf

Godisnje_izvjesce_2019.csv

Godisnje_izvjesce.pdf

 

 

 

Natječaji

 Aktualne natječaje možete vidjeti ovdje