Često postavljena pitanja

Izgubljena ili oštećena knjiga

Članovi su dužni čuvati građu. U slučaju gubitka ili oštećenja građe, članovi su dužni u dogovoru s knjižničarom ili nabaviti isti naslov ili platiti stvarnu tržišnu vrijednost knjige.
Vrijednost naknade za izgubljenu ili oštećenu knjigu određuje se prema nabavnoj cijeni nove knjige u trenutku plaćanja naknade.
Visinu naknade oštećenih ili izgubljenih rijetkih i vrijednih knjiga (ili druge građe) kojih u trenutku vraćanja odnosno naknade nema na tržištu, utvrđuje komisija koju imenuje ravnatelj Knjižnice.

Korištenje interneta i usluge fotokopiranja

U knjižnici se vrši i fotokopiranje dokumenata i knjižnične građe u skladu sa Zakonom o autorskim pravima. Navedena usluga naplaćuje se prema cjeniku usluga. Osim navedenog, u Knjižnici su računala za pretraživanje interneta. Ova usluga se ne naplaćuje, ali uz obavezno predočenje valjane članske iskaznice. 

Izgubljena članska iskaznica

Gubitak iskaznice član je dužan prijaviti knjižničnom djelatniku, kao i promjenu prebivališta i ostalih osobnih podataka. Nakon prijave gubitka, korisniku se izrađuje nova iskaznica.

Produženje roka posudbe knjiga koje su u zakasnini

Rok posudbe za knjige čiji je rok vraćanja istekao, može se produžiti tek nakon plaćanja zakasnine.

Rezervacija knjižnične građe

Ako su korisnicima Knjižnice potrebne knjige koje trenutačno nisu dostupne u Knjižnici (osim školske lektire), mogu ih rezervirati. O prispjeću tražene knjige Knjižnica obavješćuje korisnika telefonom ili putem elektronske pošte.Član može preuzeti i zadužiti traženu knjigu u roku 3 dana po primitku obavijesti. Naknada za rezervaciju naplaćuje se po realizaciji prema cjeniku Knjižnice, a ona iznosi 10 kn.

Načini plaćanja u Knjižnici

Za sada, isključivo gotovinom.