Članstvo i uvjeti korištenja

Članom knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske, odnosno svaki strani državljanin uz predočenje potvrde o privremenom boravku. Počasni članovi Knjižnice su zaposlenici i umirovljenici, članovi Upravnog vijeća, članovi Knjižničarskog društva Rijeka. Ravnatelj može pojedinim građanima dodijeliti počasnu iskaznicu prema vlastitoj prosudbi. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.
Članovi Knjižnice mogu postati zaposlenici pojedinih ustanova, tvrtki, članovi sindikata i sl. na temelju sporazuma zaključenog između Knjižnice i tih ustanova, tvrtki, sindikata i sl.
Za upis u članstvo Knjižnice naplaćuje se članarina. Članarina vrijedi godinu dana. Prigodom upisa potrebno je priložiti osobni dokument na uvid radi provjere ispravnosti osobnih podataka članova dostupne su u našim Pravilima privatnosti i u obavijesti koja se pruža prilikom upisa.
Knjižnična građa daje se na posudbu izvan Knjižnice ili na korištenje u Knjižnici.
Građa referentne zbirke i drugih posebnih zbirki, novine i časopisi, koriste se samo u prostorima Knjižnice.
Iznimno, posjetitelj Knjižnice može jednokratno, bez upisa koristiti knjižničnu građu samo u prostoru Knjižnice, temeljem odobrenja dežurnog knjižničara. Za takvo jednokratno korištenje građe posjetitelj Knjižnice dužan je predati djelatniku osobnu iskaznicu ili neki drugi identifikacijski dokument na uvid.

Posudba

Za posuđenu knjižničnu građu član je osobno odgovoran (za maloljetnu osobu odgovoran je roditelj ili staratelj). Za oštećenje knjižnične građe odgovornost snosi član, pa se preporuča da prigodom posudbe provjeri stanje građe, te eventualne nedostatke ili oštećenja odmah prijavi dežurnom knjižničaru.

Član Knjižnice može odjednom posuditi 3 knjige.
Za stručni rad, uz dopuštenje ravnatelja Knjižnice, iznimno se može posuditi više knjiga.

Dopušteni rok posudbe knjiga u Knjižnici je 30 dana.
Po isteku roka posudbe, knjige se moraju vratiti ili produžiti rok posudbe.

Rok posudbe može se produžiti najviše dva puta.
Produženje se može obaviti najkasnije dan prije isteka roka posudbe.
Produženje se obavlja osobno u Knjižnici, telefonom ili elektroničkom poštom.
Rok posudbe ne može se produžiti ako je knjiga na popisu rezervacija.
Rok posudbe ne može se produžiti za djela koja su na popisu obvezne školske lektire.
Rok posudbe za knjige čiji je rok vraćanja istekao, može se produžiti tek nakon plaćanja zakasnine.

Ako član ne vrati građu na vrijeme ili ne produži rok posudbe, naplaćuje se zakasnina.
Zakasnina se naplaćuje prema cjeniku usluga Knjižnice.