Službeni dokumenti

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 

 

NABAVA

 

 

PRAVILNICI, STATUTI

 

 

 

OSTALO

 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Informacije o zaštiti osobnih podataka možete dobiti uvidom u Pravila privatnosti Gradske knjižnice i čitaonice ''Viktor Car Emin'' Opatija. Gradska knjižnica Opatija je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka s kojim možete stupiti u kontakt na sljedeći način:

Telefon: 051 323 605

Email: zastita-podataka@gk-opatija.hr

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“ Opatija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Sukladno 18. stavak 1 Zakona o pravu na pristup informacijama, Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija.

Obrazac_Zahtjev za pristup informacijama

Sukladno čl. 27 Zakona o pravu na pristup informacijama, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacija.

Obrazac_Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Službenica za informiranje:

Ana Miočić, dipl. oec
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Knjižnice, i to putem pošte s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama" na adresu Nikole Tesle 2, Opatija 51410 ili putem elektroničke pošte ana.miocic@gk-opatija.hr te usmeno na broj telefona 051 718 690.

 

 

Natječaji

Aktualne natječaje možete vidjeti ovdje