Knjižnica Lovran

Ogranak Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija

Šetalište maršala Tita 29
51415 Lovran

tel. 051 293 035

e-mail: knjiznica.lovran@gk-opatija.hr

Djelatnica:
Rosana Zuljani, dipl. knjižničarka
e-mail: rosana@gk-opatija.hr

Radno vrijeme za korisnike:
Ponedjeljak, srijeda i petak: 14.00-20.00 sati
Utorak i četvrtak: 8.00-14.00 sati
2. subota u mjesecu: 8.00-13.00 sati

Dnevni odmor:
11.00 - 11.30 sati
17.00 - 17.30 sati

 

Statistički pokazatelji:

Prostor: 135 m2
Knjižni fond: 20193 svezaka
Posebne zbirke: zbirka Viktora Cara Emina
Broj učlanjenih korisnika: 805 (606 odraslih i 199 djece)
Broj računala: 4 (3 za korisnike, 1 za djelatnika)
Broj pristupnih mjesta za internet: 2 (1 za korisnike, 1 za djelatnika)
Ostala oprema: fotokopirni aparat, TV, DVD, videorekorder, glazbena linija

Povijest knjižnice

U Lovranu se 1890. osniva „Casino Patriottico di Lettura“, koji je 1891. preimenovan u Hrvatsku čitaonicu „Danica“. Godine 1946. osniva se knjižnica Doma kulture Lovran.
Godine 1956. knjižnica dolazi pod okrilje Turističkog biroa Lovran, te od siječnja 1962. djeluje u sastavu Narodnog sveučilišta Lovran. Godine 1964. djeluje u sklopu Narodnog sveučilišta Opatija, a u sastavu Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija, Knjižnica djeluje od 1968. godine. U razdoblju od 1. siječnja 1962. do 1. listopada 1973., poslove knjižničara obavljali su honorarni suradnici, supružnici Orelj, a od listopada 1973. u Knjižnici se kao honorarni suradnik, a od 1974. stalno zapošljava Branka Pupavac – Dubravica. Važno je napomenuti da se u  prosincu 1988. u prostorima Knjižnice otvara memorijalna soba Viktora Cara Emina, čiju su ostavštinu uredili Lidija Nikočević i Berislav Valušek.

Tijekom Domovinskog rata Knjižnica je za članove imala i brojne prognanike, ranjenike i ostale pacijente Ortopedske bolnice Lovran. Godine 1997. otvara se novouređena Knjižnica Lovran u zgradi poslovnice Croatia Osiguranja, a potpunim opremanjem i stručnim sređivanjem, otvorena je 2002. godine.

Danas Knjižnica posjeduje bogatu zbirku knjiga za odrasle i djecu, a postupno se oblikuju i zbirke nekonvencionalne građe. Knjižnica surađuje s Učeničkim domom Lovran, školom, vrtićem, talijanskom manjinom i ostalim korisnicima